Licitatii imobile:


Licitatii mobile:


Servicii
 

Biroul nostru functioneaza in raza de competenta a Curtii de Apel Bucuresti din circumscriptia careia fac parte Municipiul Bucuresti si Judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Giurgiu si Teleorman, si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare indeplineste urmatoarele atributii:

 

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
  Executare silita directa:
   - punere in posesie, granituiri, servituti;
   - predarea unor bunuri determinate dispusa prin hotarare judecatoreasca;
   - incredintarea sau stabilirea domiciliului minorului;
   - vizitarea minorului;
  Executare silita indirecta:
   - urmarirea bunurilor imobile;
   - urmarirea bunurilor mobile;

 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare; Comunicarea actelor de procedura;
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca; Poprire, inclusiv poprirea asiguratorie;
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
 • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila;
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
 • Procese-verbale de oferta reala;
 • Confiscari;
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale si nu numai;
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului nostru;

 

In eventualitatea unei colaborari, va punem la dispozitie o lista cu actele necesare.

Daca doriti sa adresati o intrebare puteti contacta biroul prin pagina de contact.

 

Cheltuieli & Onorarii

Se vor stabili de comun acord, în functie atat de volumul documentelor si al actelor de executare emise, cat si de complexitatea punerii în practica a obligatiilor recunoscute prin hotararea judecatoreasca sau titlul executoriu.