Licitatii imobile:


Licitatii mobile:


Acte necesare
 

Pentru alcătuirea dosarului de executare, partea interesata trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

 

Pentru comunicarea unei notificări prin agent procedural sau prin poştă, notificantul trebuie să depună:

 

Cheltuieli & Onorarii

Se vor stabili de comun acord, în functie atat de volumul documentelor si al actelor de executare emise, cat si de complexitatea punerii în practica a obligatiilor recunoscute prin hotararea judecatoreasca sau titlul executoriu.